Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

Deklaracja dostępności

Oświadczenie dot. dostępności cyfrowej witryny internetowej Domu Kultury Śródmieście www.dks.art.pl


Dom Kultury Śródmieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dks.art.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-30-06.

Stan na dzień 2020-10-15:
trwają prace dotyczące dostosowania strony internetowej do aktualnych wytycznych WCAG 2.1

 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

W kwietniu 2020 Domu Kultury Śródmieście przeprowadził audyt dostępności serwisu www.dks.art.pl. Wykonawca audytu: Fundacja Integracja w Warszawie; raport końcowy z dnia: 14.04.2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli witryna uzyskała ocenę poziomu dostępności: 64,5%. W ramach audytu przebadano 48 sukcesów, z których w 31 nie zauważono błędów, a w 17 odnotowano błędy wymagające poprawienia. Zgodnie z oceną audytora:

 

Przeprowadzone badania wykazały, że serwis internetowy „Dom Kultury Śródmieście” został wykonany dość starannie. Jednak nie udało się uniknąć szeregu błędów związanych
 z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. […]

W serwisie występują rozwiązania niezgodne z zasadami dostępności. Poważnym problemem napotkanym podczas badania serwisu jest nieprawidłowa struktura nagłówków, która nie oddaje w pełni struktury serwisu. […]

Dużym utrudnieniem dla użytkowników niewidomych jest stosowanie linków graficznych,
w których zastosowano atrybuty alt bez treści.

Raport dostępności stanowi źródło informacji, jakie błędy muszą zostać usunięte, aby serwis spełniał wytyczne dostępności i był dostępny również dla użytkowników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 

Pobierz plik PDF i zobacz:

ikona pliku PDF 
→ Końcowy wynik badań – tabela zbiorcza spełnienia wymogów WCAG 2.1 serwisu DKŚ

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.dks.art.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów na stronie
 • brak napisów i audiodeskrypcji dla filmów filmy publikowanych na dks.art.pl za pośrednictwem platformy YouTube
 • brak dostępności cyfrowo części plików (szczególnie tych, załadowanych na stronę przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy)
 • brak etykiet tekstowych i sugestii błędów w formularzu kontaktowym
 • niedostępność z poziomu klawiatury niektórych przycisków lub funkcji na stronie, takich jak m.in.: Wysoki Kontrast, Mapa Strony, Newsletter, Wyszukiwarka, Ikony FB i YT, przyciski regulacji rozmiaru czcionki i drukowania, przycisk powrotu na górę strony, przycisk „Wyślij” w formularzu kontaktowym nie są dostępne z poziomu klawiatury
 • brak zastosowania tzw. skip linku – „Przejdź do treści”
 • zaniżenie stosunku kontrastu niektórych pozycji menu względem kolorystyki tła serwisu
 • brak zmiany koloru wyróżnienia linków po najechaniu na nie w przypadku klikalnych elementów strony
 • niezadowalająca widoczność niektórych linków w treści i elementach graficznych na stronie (np. w stopce) – brak podkreślenia i wyróżnienia
 • niepoprawna konstrukcja niektórych tytułów stron i ścieżki okruszków

 

Powody wyłączenia:

 • część plików graficznych, multimedialnych i dokumentów (PDF, DOC) została opublikowana w serwisie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (serwis zawiera dużą część archiwalnych wpisów – również zaimportowanych z poprzedniej wersji serwisu funkcjonującej w latach 2011–2017, takich jak m.in.: pozycje wydarzeń repertuarowych od roku 2011, archiwum aktualności, opisy projektów publikowanych w latach 2011-2017)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Deklaracja na temat wdrożenia zmian
 (stan na dzień 2020-10-15)


Po przeprowadzonym audycie strony internetowej www.dks.art.pl przez niezależnego eksperta działającego w imieniu Fundacji Integracja Dom Kultury Śródmieście podjął kroki mające na celu wdrożenie szczegółowych rekomendacji audytora serwisu, ujętych w raporcie po audycie strony dks.art.pl, które mają na celu przystosowanie serwisu dla osób o szczególnych potrzebach i wdrożenie obowiązujących wytycznych WCAG 2.1. Ambicją DKŚ jest ostateczne poprawienie wszystkich błędów wyszczególnionych w raporcie dostępności serwisu do końca roku 2020. Wiele z tych procesów wymaga jednak sporych nakładów pracy autora i wykonawcy serwisu, opublikowanego przed wejściem w życie ustawy, dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o cierpliwość.

 

Obsługa, kompatybilność i wygląd serwisu


Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury (tabulacja). Niektóre przyciski i funkcje, takie jak: Wysoki Kontrast, Mapa Strony, Newsletter, Wyszukiwarka, przyciski regulacji rozmiaru czcionki i drukowania, przycisk powrotu na górę strony, czy przycisk „Wyślij” w formularzu kontaktowym nie są dostępne z klawiatury. Wyżej wymieniony problem jest w trakcie naprawiania, w związku z trwającymi pracami dotyczącymi dostosowania strony internetowej do aktualnych wytycznych WCAG 2.1.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. W serwisie nie są stosowane jednoznakowe skróty klawiaturowe.

Strona internetowa www.dks.art.pl jest serwisem responsywnym, opracowanym w taki sposób, by można go było także wygodnie przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety (serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego).

 

Dane kontaktowe, informacje i wnioski o dostępność

Właścicielem serwisu www.dks.art.pl jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą główną w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 9, będący samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, wpisaną pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy. Kontakt do sekretariatu (czynny: 9.00–16.00): tel.: 22 826 25 86, e-mail: biuro@dks.art.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Łukaszem Piętą, lukasz.pieta@dks.art.pl (odpowiedź mailowa: pn – pt, 9.00–16.00). Można także zadzwonić na numer telefonu 22 826 25 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia jej dostępności. Dom Kultury Śródmieście dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wnioski zostały rozpatrzone i spełnione jak najszybciej.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny serwisu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15 na podstawie przeprowadzonego na zlecenie Domu Kultury Śródmieście audytu serwisu.

 


 

Dostępność architektoniczna siedzib Domu Kultury Śródmieście w Warszawie

 

Siedziby i ich dostępność


Dom Kultury Śródmieście w Warszawie z siedzibą główną w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 9, będący samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, wpisaną pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, funkcjonuje w siedzibach ulokowanych w różnych lokalizacjach Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Poniżej podajemy spis lokalizacji wraz z informacją o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Siedziba DKŚ

Dostępność

 

Scena na Smolnej – siedziba główna
ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa
(wejście od Al. Jerozolimskich 2)

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą i windą (dźwigiem) na piętro, brak możliwości skorzystania z windy do piwnicy budynku.

 

Pracownie Artystyczne i Pracownia STRATEG
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa
(IV piętro w starej kamienicy, winda tylko do 3 piętra)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany w starej kamienicy na 4 piętrze, do którego nie dojeżdża winda, brak przystosowanych toalet.

 

Piwnica Ceramiczna
ul. Smolna 14, 00-375 Warszawa
(w piwnicy)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany w starej kamienicy, w piwnicy, brak przystosowanych toalet i dźwigu.

 

Międzypokoleniowa Klubokawiarnia
ul. Anielewicza 3/5, 00-157 Warszawa
(tylko parter)

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany na parterze budynku, wyposażony w przystosowaną toaletę.

 

Klub na Hożej
ul. Hoża 41 lok. 2, 00-681 Warszawa
(I piętro w starej kamienicy, winda)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany w starej kamienicy na 1 piętrze, brak przystosowanej toalety.

 

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie
ul. Jazdów 3/18, 00-467 Warszawa
(domek fiński, możliwość skorzystania z podjazdu)

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą i podjazdem dla wózków.

 

Klub na Powiślu
ul. Salezego 4 lok. 20, 00-392 Warszawa
(Gabinet „Warszawskiego Dziadka”)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanej toalety.

 

 

W budynkach, którymi dysponuje Dom Kultury Śródmieście, nie ma pętli indukcyjnej.

 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na ogólnodostępnych parkingach miejskich przed następującymi lokalizacjami: Scena na Smolnej – siedziba główna, Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, Pracownie Artystyczne i Pracownia STRATEG.

 

Nadmieniamy jednocześnie, że ze względu na specyfikę położenia przed Rotacyjnym Domem Kultury na Jazdowie miejsc parkingowych nie ma w ogóle.

 

Do wszystkich siedzib DKŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o takim zamiarze.

 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online i na miejscu w żadnej z siedzib DKŚ.

 

Dbamy o to, żeby osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły brać udział w wielu działaniach proponowanych przez Dom Kultury Śródmieście, a podczas wydarzeń odbywających się w naszych lokalizacjach miały możliwość zajęcia dla siebie możliwie najbardziej komfortowego miejsca zarówno pod względem odbioru wydarzenia jak i pod względem potrzeb pokonywania ewentualnych barier.

 

Wspieramy osoby potrzebujące osobistą asystą pracowników.

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15.

Dane kontaktowe

Sekretatiat Dom Kultury Śródmieście

+48 22 826 25 86

biuro@dks.art.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności