kontrast: icon

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie

ul. Jazdów 3/18
00-467 Warszawa

500 869 413
r6fotacyjny@dks.art.pl

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie (RDK) mieści się w domku fińskim przy ul. Jazdów 3/18. Został utworzony w roku 2015 w związku z realizacją Budżetu Partycypacyjnego m. st. Warszawy jako jedna z filii Domu Kultury Śródmieście. Ideą było utworzenie na terenie Osiedla Jazdów przestrzeni otwartej na działania kulturalne i społeczno-kulturalne, adresowane do społeczności lokalnej, mieszkańców dzielnicy oraz całej Warszawy. W Rotacyjnym odbyły się już setki bezpłatnych wydarzeń: wystaw, warsztatów, wykładów, koncertów, pokazów filmowych czy rezydencji artystycznych. Nad programem RDK czuwa Rada Programowa Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie, w skład której wchodzą przedstawiciele/ki organizacji i instytucji zainteresowanych tworzeniem kultury.

Działalność RDK opiera się na realizacji projektów zgłaszanych do programu w trybie otwartego naboru przez organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz pojedyncze osoby.

Szczegółowy opis procedur zgłaszania i wyboru projektów zawarty jest w regulaminie RDK.

JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Program Rotacyjnego Domu Kultury kształtowany jest oddolnie, nie ma narzuconej formy i tematu, a warunkiem realizacji pomysłu jest to, aby zgłoszone projekty były niekomercyjne i nieodpłatne dla odbiorców. Przestrzeń Rotacyjnego udostępniana jest twórcom nieodpłatnie na maks. 30 dni w ciągu roku. Projekty cykliczne, składające się z regularnych spotkań, powinny zamknąć się w maksymalnie 8 spotkaniach, w ciągu dwóch miesięcy. Realizacja dłuższego cyklu wydarzeń jest niemożliwa w związku z częstą rotacją projektów. Dom Kultury Śródmieście nie udziela wsparcia finansowego, ale wspiera organizację projektów, by wszystko przebiegło zgodnie z planem (oferuje pomoc w promocji, możliwość skorzystania z systemu ekspozycji, sprzętu etc.). Przestrzeń RDK udostępniana jest nieodpłatnie.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Najbliższy nabór na projekty odbędzie się na początku 2024 roku. Sprawdzaj nasze aktualności oraz obserwuj nas na Facebooku.

Zobacz, jak wygląda nasza przestrzeń – czy jest odpowiednia dla Twojego projektu? Zapraszamy na wirtualny spacer!

ODWIEDŹ NAS

Sprawdź nasz program! Godziny otwarcia zmieniają się zależnie od tego, co się u nas dzieje.

Ważna informacja: na Osiedlu Jazdów nie ma miejsc parkingowych dla uczestników wydarzeń. Zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską lub rowerem.