kontrast: icon

Data for contracts

Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9
00-375 Warszawa

wpisany pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy
REGON: 017321745
NIP: 525-22-12-827

 

Bank Pekao SA V Oddział Warszawa nr rachunku:

79 1240 1066 1111 0010 0343 5303