kontrast: icon

NABÓR INSTRUKTORÓW NA SEZON 2024/2025

Pracownie Artystyczne
ul. Foksal 11, IV piętro
wstecz

Ogłaszamy otwarty konkurs na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w sezonie 2024/2025.
Oferta zajęć jest skierowania do osób dorosłych i seniorów.
Oferty należy składać wyłącznie na adres mailowy rekrutacja.foksoesal@dks.art.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną na adres mailowy roxeekrutacja.foksal@dks.art.pl:
•    Wypełnionego formularza oferty na prowadzenie zajęć w formie edytowalnej (Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż 1 zajęcia, formularz ofertowy należy uzupełnić dla każdych zajęć oddzielnie).
•    Podpisany na ostatniej stronie z parafką na każdej kartce Regulamin Naboru w formie skanu.
•    CV instruktorki/a/-ów (dotyczy osób prawnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych).
•    Zdjęcie prowadzącej/prowadzącego (w formacie JPG kwadrat min. 800x800).
•    Zdjęcie promujące zajęcia (w formacie JPG kwadrat min. 800x800).


Termin przesyłania dokumentów: do 5 maja 2024 r. (niedziela). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Informacji o konkursie udzielają:
pracownicy Pracowni Artystycznych na Foksal 11 pod adresem mailowym foksalvw4q@dks.art.pl i numerami telefonów 22 828 18 21, 512 083 618

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2024 r.

Poniżej niezbędne pliki do zapoznania się i zaakceptowania przez Oferenta/tkę

DKŚ_Formularz_konkurs_2024-2025

DKŚ_REGULAMIN_konkursu_2024_2025

 

udostępnij na: facebooku