Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Jesteś na stronie: O nas

O nas

Dom Kultury Śródmieście

to samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy – stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej, takich jak: plastyka, taniec, muzyka, teatr, film, fotografia. Proponuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe (ArtPark, Grenadier). Pracują tu zespoły teatralne, kabaretowe, taneczne i wokalne. Prowadzi także działalność wydawniczą („Tekstualia – kwartalnik krytyczno-literacki”). Ponadto wspiera inicjatywy kulturalno-społeczne na terenie Śródmieścia, współpracując z dzielnicowymi radami osiedli, stowarzyszeniami i społecznościami lokalnymi. Kwalifikacje pracowników animujących oraz instruktorów – wykształcenie kierunkowe oraz długoletnie doświadczenie – zapewniają wysoki poziom organizowanych wydarzeń kulturalnych i zajęć artystycznych. Różnorodna działalność programowa sprawia, że DKŚ, spełniając funkcje edukacyjne i animując życie kulturalne społeczności lokalnej, oddziałuje nie tylko na mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, ale i całej Warszawy.


Siedziba główna, ul. Smolna 9, fot. Camera Work Studio


Dom Kultury Śródmieście powstał w roku 2001, integrując prace śródmiejskich klubów kultury, działających od ponad dwudziestu lat na terenie dzielnicy. W 2002 roku otrzymał nową siedzibę – część budynku przy ulicy Smolnej 9 (vis á vis Muzeum Narodowego), zaś w 2008 lokal przy ulicy Kredytowej 6, gdzie powstały Pracownie Artystyczne, które wraz z Pracownią Mikromodelarstwa w 2015 roku zostały przeniesione do Kamienicy Artystycznej na ul. Foksal 11. Nowe siedziby pozwolają na poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej i rozszerzenie działalności w zakresie prezentacji dokonań kulturalnych. 


Sala teatralna, ul. Smolna 9, fot. Camera Work Studio


Scena na Smolnej 9 • ul. Smolna 9 
(vis á vis Muzeum Narodowego, wejście od Al. Jerozolimskich 2)

Miejsce to jest siedzibą dyrekcji i administracji DKŚ. Znajdują się tu zarówno pomieszczenia biurowe, jak i sala widowiskowa, studio nagrań, kawiarnia i sala taneczna. Lokalizacja Sceny na Smolnej prawie w samym centrum Warszawy sprzyja łatwemu dotarciu na miejsce – samochodem, autobusem lub tramwajem, a nawet kolejką podmiejską. Miejsce to tętni życiem od rana aż do momentu zakończenia ostatniej imprezy albo zajęć, często nawet do 22. Sala widowiskowa z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, widownią na 85 miejsc oraz studio nagrań pozwalają na organizowanie i dokumentowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, pokazów, aukcji na cele charytatywne. Sala widowiskowa jest też regularnym miejscem prób zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych DKŚ oraz grup artystycznych z nim współpracujących. Kawiarnia, ul. Smolna 9, fot. Camera Work Studio

Kawiarnia przy Smolnej 9 to zarazem powierzchnia wystawiennicza, gdzie prezentowane są stale ekspozycje o różnej tematyce i wykonane w przeróżnych technikach. Wystawiamy prace autorstwa zarówno godnych uwagi debiutantów, jak i artystów z uznanym dorobkiem, profesjonalistów i amatorów. Ponadto w kawiarni, która pełni także funkcję foyer, zapewniamy możliwość korzystania z codziennej prasy, tygodników i książek. Istnieje również możliwość skorzystania z Internetu na zasadach opisanych w regulaminieMożna tu przyjść nie tylko na imprezę repertuarową, ale w ciągu dnia – aby napić się kawy czy herbaty, porozmawiać, a nawet odrobić lekcje, czekając na zajęcia artystyczne. Warto dodać, że budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a jeżeli mimo wszystko znajdzie się jakaś bariera architektoniczna – na pewno któryś z dyżurnych pracowników pomoże ją pokonać.


Sala taneczna, ul. Smolna 9, fot. Camera Work Studio


Klub na Hożej 41 • ul. Hoża 41 lok. 2 (I piętro)

Klub na Hożej, filia Domu Kultury Śródmieście, mieści się w przepięknej kamienicy, z roślinnymi zdobieniami fasady, zbudowanej w latach 1911–1913 przez znaną z realizacji luksusowej architektury warszawskiej firmę „Wacław Heppen & Józef Napoleon Czerwiński”. 


Klub na Hożej 41, ul. Hoża 41 lok. 2 (I piętro), fot. Camera Work Studio

Jednak to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić to miejsce. Atmosfera Klubu sprzyja różnorodnej aktywności i działaniom twórczym. To tutaj można obejrzeć efekty pracy uczestników Studia Piosenki czy grup teatralnych w postaci koncertów i spektakli. W Klubie na Hożej regularnie próbuje Nieformalna Koalicja Kabaretów Warszawskich, która podczas Kabaretowych Przymiarek, odbywających się oczywiście w Klubie na Hożej, prezentuje skecze jeszcze niedokończone, niegrane, koncepcyjnie wyrwane z kontekstu, często bez zakończenia lub… środka. Ponadto funkcjonuje tu Galeria, gdzie regularnie odbywają się wernisaże wystaw.


Sala prób i spotkań, Klub na Hożej 41 lok. 2 (I piętro), fot. Camera Work Studio


Pracownie Artystyczne • ul. Foksal 11, IV piętro


Pracownie w Kamienicy Artystycznej, fot. Camera Work StudioKorytarz/galeria, fot. Camera Work StudioBiuro, fot. Camera Work Studio


Pracownie Artystyczne Domu Kultury Śródmieście to wciąż rozwijające się miejsce spotkań wszystkich, którzy pragną rozwijać swe pasje i zainteresowania twórcze. Pracownie organizują zajęcia artystyczne z wielu dziedzin sztuki. Zainteresowani mogą dokonać wyboru spośród warsztatów z malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, filmu dokumentalnego, fotografii klasycznej i otworkowej, rękodzieła, tkactwa artystycznego, decoupage’u czy gitary. Tak szeroki wachlarz propozycji spędzania wolnego czasu zapewniają samodzielne i specjalistycznie wyposażone pracownie zajęciowe (zlokalizowane przy ul. Foksal 11 i Smolnej 14). Pracownia: Grafika – linoryt i sucha igła, fot. Camera Work Studio


Dbałość o komfort i zadowolenie każdego uczestnika zajęć to priorytety warunkujące działalność tego miejsca. Jego atutem, oprócz dogodnej lokalizacji, jest także możliwość doboru dogodnego terminu uczestnictwa w zajęciach. Instruktorzy prowadzący grupy mają kierunkowe wykształcenie w swojej dziedzinie, indywidualnie traktują każdego uczestnika.Pracownia: Malarstwo, rysunek, fot. Camera Work Studio

Więcej zdjęć Pracowni Artystycznych znajduje się  w dziale Multimedia

•••

Pracownie Artystyczne przy Foksal 11 zostały przeniesione w 2015 roku z ul. Kredytowej 6 i oddane do dyspozycji uczestników zajęć w październiku tego roku.


Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych "Strateg" 
• ul. Foksal 11, IV p.


Pracownia mikromodelarstwa, fot. Camera Work Studio

W pracowni mikromodelarstwa pasję dowodzenia łączy się ze sztuką modelarstwa redukcyjnego, rywalizację na polu bitwy z pogłębianiem wiedzy historycznej o epoce. Uczestnicy zajęć wykonują modele terenu, niezbędne do ustawienia pola bitwy, oraz modele sprzętu potrzebnego do wyposażenia wojsk. Odwzorowują konkretne, historyczne jednostki wojskowe. Odtwarzają realia pola bitwy z określonego okresu historycznego po to, by samą bitwę rozgrywać według własnego planu. Co roku, począwszy od 2006, zwieńczeniem zajęć prowadzonych w pracowni jest organizowany przez Dom Kultury Śródmieście we współpracy z prowadzącymi zajęcia instruktorami i uczestnikami Warszawski Konwent Gier Strategicznych – Grenadier. W ramach Konwentu oprócz rozgrywek odbywają się również pokazy gier bitewnych i planszowych, prezentacje makiet rekonstrukcji historycznych, pokazy mundurów z określonej epoki. 


Pracownia mikromodelarstwa, fot. Camera Work Studio

Piwnica Ceramiczna • ul. Smolna 14

Wraz z Pracowniami Artystycznymi również pracownie ceramiczna i rzeźbiarska musiały wyprowadzić się z Kredytowej. Ze względu na specyficzne wymagania nie mogą mieścić się w Kamienicy Artystycznej przy Foksal. Nową siedzibę znalazły pod adresem Smolna 14, w wyremontowanym pomieszczeniu pod wspólną nazwą Piwnica Ceramiczna.  Piwnica Ceramiczna, fot. materiał promocyjny DKŚ


Panuje tu twórcza atmosfera, sprzyjająca kreatywnej pracy  pod czujnym okiem instruktorów. Uczestnicy zajęć ceramicznych i rzeźby mogą tworzyć proste rzeczy użytkowe, takie jak misy, kubki, czy dzbany, bądź uwolnić wyobraźnię i ulepić czy wyrzeźbić unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu. Niezbędne materiały i sprzęt – narzędzia, glina, masy i szkliwa ceramiczne, a także koło garncarskie stanowią wyposażenie Piwnicy Ceramicznej.Piwnica Ceramiczna, fot. materiał promocyjny DKŚ


Międzypokoleniowa Klubokawiarnia • ul. Anielewicza 3/5

(czynna od wtorku do soboty, godz. 12.00–20.00)


Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, fot. materiał promocyjny DKŚ

Międzypokoleniową Klubokawiarnię urządził i prowadzi Dom Kultury Śródmieście ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przydzielonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 dzięki głosom mieszkańców dzielnicy.


Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, fot. materiał promocyjny DKŚ

Międzypokoleniowa klubokawiarnia to miejsce dedykowane szczególnie osobom 60+, ale również lokal otwarty i przyjazny dla wszystkich, niezależnie od wieku. W klubokawiarni dostępne będą prasa, szachy, gry planszowe. W zależności od inicjatywy korzystających z klubokawiarni osób, mogą działać w niej kluby literacki i filmowy, odbywać się dyskusje i spotkania przy spokojnej muzyce i małej gastronomii.


Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, fot. materiał promocyjny DKŚ

Zgodnie z założeniem projektu, autorstwa Anny Starzewskiej i Barbary Izydorczyk, oraz społecznej partycypacji mieszkańców Warszawy zależy nam na tym, by to nowo powstałe miejsce na Muranowie było przyjazne i otwarte na wszelkie wartościowe inicjatywy oraz pomysły mieszkańców. Wszelkie propozycje działań i inicjatyw, które mogłoby się odbywać w Międzypokoleniowej Klubokawiarni należy zgłaszać na adres: bozena.kosinska@dks.art.pl


Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, fot. materiał promocyjny DKŚ

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie • ul. Jazdów 3/18

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie (RDK), mieszczący się w domku fińskim przy ul. Jazdów 3/18,. został utworzony w związku z realizacją Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy w roku 2015 w Dzielnicy Śródmieście.


Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, fot. materiał promocyjny DKŚ

Ideą pomysłu było stworzenie na terenie Osiedla Jazdów przestrzeni otwartej dla podmiotów i osób pragnących realizować działania kulturalne i społeczno-kulturalne, adresowane do społeczności lokalnej – mieszkańców dzielnicy i całej Warszawy.
Dysponentem RDK jest Dom Kultury Śródmieście. Koordynatorem działalności inicjatywy RDK jest Rada Programowa Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji. 


Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, fot. materiał promocyjny DKŚ

Działalność RDK opiera się na realizacji projektów zgłaszanych do programu w trybie specjalnych naborów (4 nabory rocznie) przez organizacje, instytucje, grupy nieformalne, osoby fizyczne. Proponowane przedsięwzięcia mogą mieć formę jednorazowych projektów, inicjatyw, spotkań bądź cyklu wydarzeń. Szczegółowy opis procedur zgłaszania i wyboru projektów, zawarty jest w regulaminie RDK.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków i realizacji projektów w przestrzeni RDK należy kierować na adres: rotacyjny@dks.art.pl, tel. 22 826 25 86 wew. 111.

- Mapa – dojście do Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie
Droga do RDK na Jazdowie z pl. Na Rozdrożu (krótsza)
Droga do RDK na Jazdowie od ul. Lennona (dłuższa)

Klub na Powiślu • ul. Salezego 4 lok. 20

W Klubie na Powiślu mieści się Gabinet Warszawskiego Dziadka – Bohdana Grzymały-Siedleckiego. Klub współprowadzony jest z Oddziałem Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zwiedzanie gabinetu jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu przez sekretariat DKŚ – tel. 22 826 25 86.


O NAS

O NAS

ORGANIZACJA DKŚ / DANE DO UMÓW I FAKTUR / OPINIE I SKARGI / KONTO BANKOWE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRACOWNICY

IDENTYFIKACJA WIZUALNA / LOGOTYP DO POBRANIA

MEDIA O NAS

OSIĄGNIĘCIA

WYNAJEM SPRZĘTU ELEKTROAKUSTYCZNEGO

KAWIARNIA

PRZYDATNE LINKI

KONTAKT I DOJAZD

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.