Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

Regulamin zajęć

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w Karcie uczestnictwa oraz wizerunków utrwalonych podczas zajęć jest Dom Kultury Śródmieście, z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 9, 00-375 Warszawa, tel. 22 826 25 86, e-mail: biuro@dks.art.pl.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury Śródmieście pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@dks.art.pl. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś  nie ma dostępu do poczty elektronicznej, może przekazać wiadomość pisemnie, na adres  DKŚ, Smolna 9. Zawsze przysługuje też Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

 

Przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie uczestnictwa

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji procesu zapisów na zajęcia i organizacji samych zajęć, w tym rozliczania i księgowania opłat za zajęcia.

Podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych jest to, że dane są niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy, czyli przesłanka określona w art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na zajęcia i do uczestniczenia w zajęciach.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz Domu Kultury Śródmieście, w celu i w zakresie oraz przez czas określony przez Dom Kultury Śródmieście. Przykładem takiego podmiotu jest operator platformy strefazajec.pl.

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień. Te, które mają znaczenie w przypadku przetwarzania, o którym mowa, to prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Wiele z tych uprawnień możecie Państwo zrealizować, korzystając z platformy strefazajec.pl, o ile zdecydujecie się założyć konto na tej platformie. W przeciwnym wypadku w sprawie realizacji przysługujących Wam uprawnień powinni się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w zajęciach lub do końca okresu rozpowszechniania wizerunku osoby, która wyraziła na to zgodę, chyba że zostaną wcześniej uznane za nieprzydatne.  W przypadku osób, które zostały wpisane na listę rezerwową i dla których nie znalazło się w ciągu trymestru miejsce w grupie zajęciowej dane są przechowywane do końca trymestru.

 

Przetwarzanie wizerunku uczestnika zajęć

W trakcie zajęć mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu zajęć oraz informowania o działalności Domu Kultury Śródmieście i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników zajęć.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury Śródmieście, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej.

Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymagają uzyskania zezwolenia odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie rozpowszechniane fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunek osoby wymagają takiej zgody.

Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia. Dom Kultury Śródmieście zapewnia, że rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie będą przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek prosimy o kontakt z osobą prowadzącą zajęcia lub fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych.

Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Dom Kultury Śródmieście współpracuje – m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, serwisom społecznościowym, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez Dom Kultury Śródmieście. Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w serwisach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach, które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim jak w Unii Europejskiej.

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.

 

logo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawylogo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności