DKS

Regulamin zajęć

Wybierz dział:

Dom Kultury Śródmieście (dalej: DKŚ) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców Warszawy, w szczególności do mieszkańców Śródmieścia. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.

1. Zajęcia w Domu Kultury odbywają się w siedzibach DKŚ: Scena na Smolnej (Smolna 9), Pracownie Artystyczne (Foksal 11), Pracownia Ceramiczna (Smolna 14), Klub na Hożej (Hoża 41 lok.2).

2. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej DKŚ www.dks.art.pl i w drukowanych materiałach informacyjnych.

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki niniejszego regulaminu.

4. Zapisów na zajęcia dokonuje się wyłącznie on-line za pośrednictwem serwisu internetowego strefazajec.pl (wejście do serwisu ze strony dks.art.pl). Do zapisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie strefazajec.pl. Linki do zapisów na poszczególne zajęcia artystyczne podane są na stronie internetowej DKŚ. W szczególnych przypadkach osoby nie mające dostępu do Internetu mogą dokonać zapisu na zajęcia z pomocą pracowników DKŚ w Klubie na Hożej 41 lok. 2, po uprzednim kontakcie telefonicznym (22 621 95 32). Instruktorzy nie prowadzą zapisów indywidualnie.

5. Zapisy prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie zajęciowej. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć można wpisać się na listę rezerwową. Z listy rezerwowej można zostać przyjętym do grupy zajęciowej w ciągu całego roku w miarę zwalniania się miejsc. O kolejności decyduje pozycja na liście rezerwowej.

6. Decyzję o wysokości opłat za zajęcia i liczebności poszczególnych grup podejmuje Dyrektor DKŚ. Wykaz opłat za zajęcia zawiera cennik zajęć DKŚ. Cennik dostępny jest na stronie DKŚ www.dks.art.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych.

7. Warunkami uczestnictwa w zajęciach są: dokonanie zapisu na zajęcia za pośrednictwem serwisu internetowego strefazajec.pl, dokonanie opłaty za miesiąc z góry, najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca, złożenie podpisanej Karty Uczestnictwa w miejscu odbywania się zajęć najpóźniej przed pierwszymi zajęciami.

8. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Instruktor ma prawo prosić o okazanie dowodu wpłaty przed dopuszczeniem uczestnika do zajęć.

9. Uczestnik samowolnie nie może zmieniać wysokości uiszczanej opłaty. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od liczby dni zajęciowych przypadających w danym miesiącu rozliczeniowym i nie podlega zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zajęć. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor DKŚ może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości wpłaconej należności w przypadku indywidualnego wystąpienia uczestnika zajęć w tej sprawie.

10. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do skorzystania z zajęć w innym terminie. Za święta i dni wolne od pracy nie obniża się opłaty za zajęcia, ani nie podlegają one zwrotowi.

11. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej na ostatnich zajęciach miesiąca, w przeciwnym razie opłaty będą nadal naliczane.

12. Odpłatność za zajęcia można wnosić: przez system PayU na stronie strefazajec.pl, przelewem na konto DKŚ: Bank Pekao SA V Oddział Warszawa, nr rachunku: 79 1240 1066 1111 0010 0343 5303 lub gotówką w kasie w Kawiarence (Smolna 9) lub w Pracowniach Artystycznych (Foksal 11).

13. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych podczas zajęć przez DKŚ oraz normy materiałowe określa Dyrektor DKŚ. Informację na ten temat zobowiązani są przekazywać uczestnikom instruktorzy prowadzący zajęcia, zgodnie z programem.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DKŚ oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm społecznych.

15. Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie z zajęć lub nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w DKŚ) mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć DKŚ, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.

16. Za szkody materialne spowodowane w DKŚ wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun.

 Karta uczestnictwa w zajęciach artystycznych DKŚ – 2019/2020 (z Regulaminem i RODO) 

 


 

Zasady korzystania z Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” Domu Kultury Śródmieście 2019–2020

 

Zasady korzystania z Piwnicy Ceramicznej Domu Kultury Śródmieście w warszawie 2019–2020.

Administratorem danych osobowych podanych w Karcie uczestnictwa oraz wizerunków utrwalonych podczas zajęć jest Dom Kultury Śródmieście, z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 9, 00-375 Warszawa, tel. 22 826 25 86, e-mail: biuro@dks.art.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności