DKS

Regulamin zajęć

Wybierz dział:

Dom Kultury Śródmieście (dalej: DKŚ) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców Warszawy, w szczególności do mieszkańców Śródmieścia. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.

 

1. Zajęcia w Domu Kultury odbywają się w siedzibach DKŚ: Scena na Smolnej (Smolna 9), Pracownie Artystyczne (Foksal 11), Pracownia Ceramiczna (Smolna 14), Klub na Hożej (Hoża 41 lok.2).

 

2. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej DKŚ www.dks.art.pl i w drukowanych materiałach informacyjnych.

 

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki niniejszego regulaminu.

 

4. Zapisów na zajęcia (z wyjątkiem zajęć „Tylko dla seniorów”) dokonuje się wyłącznie on-line za pośrednictwem serwisu internetowego strefazajec.pl (wejście do serwisu ze strony dks.art.pl). Do zapisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie strefazajec.pl. Linki do zapisów na poszczególne zajęcia artystyczne podane są na stronie internetowej DKŚ. Instruktorzy nie prowadzą zapisów indywidualnie.

 

5. Zapisy na zajęcia „Tylko dla seniorów” odbywają się tylko osobiście:
a) na „Komputer nie gryzie” – w Pracowniach Artystycznych przy Foksal 11 (od 2 września w dni powszednie w godzinach 12.00–17.00)
b) na „Trening pamięci” i „Aktywny relaks przy muzyce” – w Klubie na Hożej 41 lok. 2 (od 2 września w dni powszednie w godzinach 10.00–16.00); płatność przelewem lub on-line przed pierwszymi zajęciami.
W głównej siedzibie DKŚ przy Smolnej we wrześniu trwają prace remontowe.

 

6. Zapisy prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie zajęciowej. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć można wpisać się na listę rezerwową. Z listy rezerwowej można zostać przyjętym do grupy zajęciowej w ciągu całego roku w miarę zwalniania się miejsc. O kolejności decyduje pozycja na liście rezerwowej.

 

7. Decyzję o wysokości opłat za zajęcia i liczebności poszczególnych grup podejmuje Dyrektor DKŚ. Wykaz opłat za zajęcia zawiera cennik zajęć DKŚ. Cennik dostępny jest na stronie DKŚ www.dks.art.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych.

 

8. Warunkami uczestnictwa w zajęciach są: dokonanie zapisu na zajęcia za pośrednictwem serwisu internetowego strefazajec.pl, dokonanie opłaty za miesiąc z góry, najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca, złożenie podpisanej Karty Uczestnictwa najpóźniej przed pierwszymi zajęciami.

 

9. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Instruktor ma prawo prosić o okazanie dowodu wpłaty przed dopuszczeniem uczestnika do zajęć.

 

10. Uczestnik samowolnie nie może zmieniać wysokości uiszczanej opłaty. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od liczby dni zajęciowych przypadających w danym miesiącu rozliczeniowym i nie podlega zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zajęć. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor DKŚ może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości wpłaconej należności w przypadku indywidualnego wystąpienia uczestnika zajęć w tej sprawie.

 

11. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do skorzystania z zajęć w innym terminie. Za święta i dni wolne od pracy nie obniża się opłaty za zajęcia, ani nie podlega ona zwrotowi.

 

12. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej na ostatnich zajęciach miesiąca, w przeciwnym razie opłaty będą nadal naliczane.

 

13. Odpłatność za zajęcia można wnosić: przez system PayU na stronie strefazajec.pl, przelewem na konto DKŚ: Bank Pekao SA V Oddział Warszawa, nr rachunku: 79 1240 1066 1111 0010 0343 5303 lub gotówką w kasie w Kawiarence (Smolna 9; od października) lub w Pracowniach Artystycznych (Foksal 11).

 

14. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych podczas zajęć przez DKŚ oraz normy materiałowe określa Dyrektor DKŚ. Informacje na ten temat zobowiązani są przekazywać uczestnikom instruktorzy prowadzący zajęcia, zgodnie z programem.

 

15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DKŚ oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm społecznych.

 

16. Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie z zajęć lub nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w DKŚ) mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć DKŚ, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.

 

17. Za szkody materialne spowodowane w DKŚ wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun.

 

Karta Uczestnictwa w zajęciach artystycznych DKŚ (z Regulaminem i RODO) 

Zasady korzystania z Piwnicy Ceramicznej Domu Kultury Śródmieście 2019/2020 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności