Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

Regulamin zajęć

Wybierz dział:

Dom Kultury Śródmieście (dalej: DKŚ) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia, adresowane do mieszkańców Warszawy, w szczególności do mieszkańców Śródmieścia. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.


1. Zajęcia w Domu Kultury odbywają się w siedzibach DKŚ: Scena na Smolnej (Smolna 9), Pracownie Artystyczne (Foksal 11), Pracownia Ceramiczna (Smolna 14), Międzypokoleniowa Klubokawiarnia (Anielewicza 3/5).

2. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej DKŚ www.dks.art.pl i w drukowanych materiałach informacyjnych.

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki niniejszego regulaminu.

4. Zapisów na zajęcia dokonuje się wyłącznie on-line za pośrednictwem serwisu internetowego strefazajec.pl (wejście do serwisu ze strony dks.art.pl). Do zapisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie strefazajec.pl. Linki do zapisów na poszczególne zajęcia artystyczne podane są na stronie internetowej DKŚ. W szczególnych przypadkach osoby niemające dostępu do Internetu mogą dokonać zapisu na zajęcia z pomocą pracowników DKŚ, po uprzednim kontakcie telefonicznym (22 828 18 21). Instruktorzy nie prowadzą zapisów indywidualnie.

5. Zapisy prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie zajęciowej. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć można wpisać się na listę rezerwową. Z listy rezerwowej można zostać przyjętym do grupy zajęciowej w ciągu całego roku w miarę zwalniania się miejsc. O kolejności przyjęć decyduje pozycja na liście rezerwowej.

6. Decyzję o wysokości opłat za zajęcia i liczebności poszczególnych grup podejmuje Dyrektor DKŚ. Wykaz opłat za zajęcia zawiera cennik zajęć DKŚ. Cennik dostępny jest na stronie DKŚ www.dks.art.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych.

7. Warunkami uczestnictwa w zajęciach są: dokonanie zapisu na zajęcia za pośrednictwem serwisu internetowego strefazajec.pl, dokonanie opłaty za miesiąc z góry, najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca, złożenie podpisanej Karty Uczestnictwa w miejscu odbywania się zajęć najpóźniej przed pierwszymi zajęciami.

8. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Instruktor ma prawo prosić o okazanie dowodu wpłaty przed dopuszczeniem uczestnika do zajęć.

9. Uczestnik samowolnie nie może zmieniać wysokości uiszczanej opłaty. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od liczby dni zajęciowych przypadających w danym miesiącu rozliczeniowym i nie podlega zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zajęć.

10. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do skorzystania z zajęć w innym terminie.

11. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej na ostatnich zajęciach miesiąca, w przeciwnym razie opłaty będą nadal naliczane.

12. Odpłatność za zajęcia można wnosić: przez system PayU na stronie strefazajec.pl, przelewem na konto DKŚ: Bank Pekao SA V Oddział Warszawa, nr rachunku: 79 1240 1066 1111 0010 0343 5303 lub gotówką w kasie w Kawiarence (Smolna 9) lub w Pracowniach Artystycznych (Foksal 11).

13. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych podczas zajęć przez DKŚ oraz normy materiałowe określa Dyrektor DKŚ. Informację na ten temat zobowiązani są przekazywać uczestnikom instruktorzy prowadzący zajęcia.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DKŚ oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm społecznych.

15. Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie z zajęć lub nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w DKŚ) mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć DKŚ, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.

16. Za szkody materialne spowodowane w DKŚ wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun.

17. Pracownicy DKŚ nie odpowiadają za pozostawione na zajęciach prace i rzeczy osobiste.


DO POBRANIA

Karta i Regulamin ZAJĘCIA DKŚ 2022-2023


 

 Regulaminy COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi → Regulaminami COVID-19, obowiązującymi uczestników zajęć i wydarzeń, organizowanych w siedzibach DKŚ w czasie reżimu sanitarnego w związku pandemią koronawirusa.

Zasady korzystania z Pracowni „Strateg”

Zasady korzystania z Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” Domu Kultury Śródmieście.

 
Zasady korzystania z Piwnicy Ceramicznej

Zasady korzystania z Piwnicy Ceramicznej Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w Karcie uczestnictwa oraz wizerunków utrwalonych podczas zajęć jest Dom Kultury Śródmieście, z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 9, 00-375 Warszawa, tel. 22 826 25 86, e-mail: biuro@dks.art.pl.

logo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawylogo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności