DKS

Mikromodelarstwo

Regulamin Pracowni „Strateg”

Regulamin Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” działającej w ramach Domu Kultury Śródmieście w Warszawie

I. Ogólne zasady organizacyjne

 1. Zajęcia w pracowni odbywają się w salach nr 1 i 2 Pracowni Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie, przy ul. Foksal 11, IV piętro w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 16.30–20.30 oraz w soboty w godzinach 9.00–15.00.
  2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych przez Dom Kultury Śródmieście w Warszawie.
  3. W zajęciach mogą brać udział dzieci od 11 lat, młodzież, dorośli.
  4. Zajęcia w pracowni są płatne. W ramach opłaty uczestnik ma zapewnione na zajęciach w pracowni:
  – farby akrylowe i rozcieńczalniki do malowania modeli i figurek,
  – materiały do wykonywania makiet plastycznych na potrzeby gier strategicznych w pracowni,
  – podstawowe narzędzia do wykonywania prac modelarskich, np.: ostrza skalpeli,
  – jeden model i zestaw figurek w miesiącu do wykonania na zajęciach na potrzeby pracowni.
  5. Uczestnicy pracowni powinni posiadać na zajęcia zestaw modelarza, składający się z: pędzelków, oprawki do skalpela, pilniczków do obróbki plastiku.
  6. Uczestnicy pracowni mogą wykonywać w trakcie zajęć własne modele i figurki.
  7. Udział w zajęciach możliwy jest po wypełnieniu karty uczestnika oraz opłaceniu składek za zajęcia.
  8. Odpowiedzialność za uczestników nieletnich w drodze na zajęcia oraz w czasie powrotu z zajęć ponoszą rodzice.

 

II. Prawa i obowiązki członków pracowni

1. Uczestnik pracowni ma prawo:
– znać program zajęć pracowni na dany rok,
– zgłaszać instruktorowi pracowni wnioski dotyczące przebiegu zajęć,
– uczestniczyć w konkursach i zawodach o tematyce wargamingowej oraz modelarskiej,
– uczestniczyć w Warszawskim Konwencie Gier Strategicznych GRENADIER,
– uczestniczyć w wyjeździe do Niepołomic na Konwent POLA CHWAŁY,
– korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni, np. farb akrylowych, materiałów do wykonywania makiet plastycznych, stanowiska do malowania aerografem.

2. Uczestnik pracowni ma obowiązek:
– przychodzić punktualnie na zajęcia w wyznaczonych terminach,
– dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
– przestrzegać zasad organizacji zajęć,
– szanować mienie pracowni,
– dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni,
– podnosić wiedzę i umiejętności modelarskie,
– znać przepisy systemów bitewnych, które stosuje w trakcie zajęć,
– racjonalnie używać materiałów modelarskich,
– wykonywać polecenia instruktora,
– przestrzegać regulaminu pracowni.

3. Uczestnikowi pracowni kategorycznie zabrania się:
– samowolnie pobierać materiały modelarskie w pracowni,
– samowolnie brać modele i figurki, których nie jest właścicielem,
– niszczyć rzeczy należące do pracowni lub innych osób,
– używać wulgaryzmów,
– wnosić na teren pracowni niebezpiecznych narzędzi oraz substancji,
– lekceważyć polecenia instruktora,
– prowokować do zachowań agresywnych, uczestniczyć w kłótniach i konfliktach,
– wszelkich zabaw i żartów, które mogą zagrażać zdrowiu innych osób.

 

III. Zasady korzystania z pracowni

1. Każdy uczestnik pracowni zajmuje miejsce do wykonywania prac modelarskich wskazane przez instruktora.
2. Przebywanie w pracowni bez instruktora lub osoby upoważnionej jest zabronione. Opuszczenie pracowni może nastąpić wyłącznie za zgodą
osoby prowadzącej zajęcia.
3. Wyposażenie i sprzęt znajdujące się w pracowni stanowią własność Domu Kultury Śródmieście i mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z przyjętymi zasadami i przeznaczeniem.
4. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik zobowiązany jest sprawdzić miejsce, na którym zamierza wykonywać prace modelarskie lub odbywać rozgrywkę strategiczną. O zauważonych usterkach powinien bezzwłocznie zawiadomić instruktora.
5. Uczestnicy mogą posługiwać się tylko narzędziami, które są sprawne. Niesprawność narzędzi należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi pracowni.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
7. Za zniszczone wyposażenie pracowni oraz modele pracowni lub innych uczestników pracowni odpowiada materialnie uczestnik lub zespół używający.
8. Uczestnik pracowni wykonuje prace modelarskie według wskazań instruktora i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.
9. Podczas wykonywania prac modelarskich przy użyciu narzędzi należy pamiętać, aby elementy robocze nie były skierowane w stronę ciała ludzkiego.
10. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczestnicy zajęć.
11. Po zakończeniu zajęć należy starannie uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt instruktorowi.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności