Tekstualia

„Interkulturowość” 4 (51) 2017 – już wkrótce!

Interkulturowość – wielokulturowość – zderzenie kultur? W numerze czasopisma 4 (51) 2017, który ukazał się pod koniec grudnia 2017 r., zastanawiamy się nad koncepcją interkulturowości i jej współczesnymi literackimi reprezentacjami.

Rozpatrujemy je w odniesieniu do takich pojęć jak wielokulturowość i zderzenie kultur. To pierwsze wiąże się z dążeniem do likwidacji (która najczęściej okazuje się pozorna) antagonizmów istniejących w obrębie wielokulturowego społeczeństwa, drugie zakłada istnienie silnych konfliktów między kulturami, podczas gdy koncepcja interkulturowości (zob. prace Boltena) wyrasta z dążenia do autentycznego poznawania tego, co inne oraz do nawiązania żywego dialogu międzykulturowego. Zjawiska te znajdują wyraźny oddźwięk zarówno w literaturze polskiej ubiegłego stulecia (na przykład w tekstach Włodzimierza Pawluczuka czy Jana Józefa Szczepańskiego), jak i w literaturach innych kręgów językowych i kulturowych (na przykład w utworach Zadie Smith, Johna Maxwella Coetzee’ego, Doris Lessing, Mardżane Satrapi, Charyl Churchill, Samuela Becketta, Davida Jonesa, Jackie Kay, Tina Villanueva, Glorii Anzaldúi i Margarity Coty-Cárdenas czy Ruth Klüger i Hansa-Jürgena Massaquoia).

W części literackiej numeru można znaleźć także fragment nowego przekładu pióra Krystyny Rodowskiej powieści W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta oraz wiersze Bolesława Leśmiana w tłumaczeniu na języki angielski, ukraiński, marathi i hindi.

  

Redaktorzy wydania:

Żaneta Nalewajk-Turecka, Tomasz Wiśniewski

  

Prace plastyczne w numerze:

Aleksandra Rebizant

  

Tekstualia, nr 4 (51) 2017 – artykuł wstępny

Tekstualia, nr 4 (51) 2017 – spis treści

 

  

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.