Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

Regulamin członkostwa

Wybierz dział:

Regulamin członkostwa w grupie artystycznej Domu Kultury Śródmieście w Warszawie

 

Dom Kultury Śródmieście (dalej: DKŚ) w ramach statutowej działalności tworzy i organizuje działalność amatorskich grup artystycznych.

 

1) Informacja o pracujących w DKŚ grupach dostępna jest na stronie internetowej DKŚ www.dks.art.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze itp.) dostępnych w szczególności w siedzibie DKŚ przy ul. Smolnej 9 i w filiach,
a także udzielana jest telefonicznie przez sekretariat DKŚ i filie.

2) Liczbę i rodzaj działających w DKŚ grup artystycznych określa Dyrektor DKŚ.

3) Istnienie grup artystycznych jest wyrazem wsparcia amatorskiego ruchu artystycznego. Celem działania grup jest umożliwianie mieszkańcom dzielnicy Śródmieście oraz innych dzielnic Warszawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwoju pasji, zainteresowań i umiejętności w wybranej dziedzinie artystycznej.

4) Członkami grup artystycznych mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria określone przez prowadzącego grupę instruktora i akceptujące warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów.

5) O przyjęciu do grupy artystycznej decyduje instruktor. Zgłoszenia do grupy przyjmowane są podczas całego sezonu.

6) Członkowie grup artystycznych DKŚ zobowiązani są do uczestnictwa w ich pracach, tj.: w próbach, warsztatach, pokazach, występach.

7) Grupy artystyczne reprezentują Dom Kultury Śródmieście na konkursach, festiwalach, przeglądach.

8) Prezentacja dorobku grupy artystycznej, tj. spektakli, koncertów itp., powstałych w trakcie zajęć grupy, może odbywać się poza DKŚ po ustaleniu i za zgodą DKŚ.

9) Członek grupy, akceptując niniejszy Regulamin oraz składając kartę członkowską, udziela Domowi Kultury Śródmieście nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do przyszłego utworu, którego będzie twórcą albo współtwórcą, i który może powstać w ramach zajęć w grupie artystycznej, w szczególności wyraża zgodę na:

  • prezentację dorobku grupy artystycznej zarówno w DKŚ, jak i poza jego siedzibą,
  • powoływanie się przez DKŚ we wszelkich materiałach promocyjnych na fakt wytworzenia utworu w ramach grupy artystycznej prowadzonej przez DKŚ,
  • rejestrowania utworu, jego fragmentów lub działań zmierzających do przygotowania utworu na wszelkich dostępnych nośnikach i wykorzystywanie tak przygotowanych materiałów w celach promocyjnych.

10) Członek grupy w zamian za zaangażowane przez DKŚ środki finansowe, organizacyjne oraz opiekę artystyczną, zobowiązuje się do co najmniej jednorazowego aktywnego uczestniczenia w wystawieniu przygotowanego utworu,
w czasie i miejscu wskazanym przez DKŚ, a w przypadku wykorzystywania utworu przez członka grupy w inny sposób, poza strukturami DKŚ, do każdorazowego wskazywania (w materiałach prasowych, promocyjnych, w zapowiedziach przed wykonaniem utworu), że utwór powstał w oparciu o środki finansowe i organizacyjne DKŚ.

11) Członek grupy wyraża zgodę na posługiwanie się przez DKŚ jego wizerunkiem. Zgoda na posługiwanie się przez DKŚ wizerunkiem dotyczy wszystkich materiałów wizualnych wytworzonych przez lub na zlecenie DKŚ w związku z utworem i jest ograniczona jedynie do działań promujących utwór lub promujących DKŚ.

12) Uczestnictwo w grupie artystycznej jest bezpłatne, z wyjątkiem Chóru Cantare, za uczestnictwo w którym opłata wynosi 50 zł miesięcznie od osoby.

13) W przypadku podjęcia przez uczestnika decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w grupie, powinien on niezwłocznie poinformować o tym DKŚ.

14) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie „Karty członkostwa w grupie artystycznej DKŚ”, akceptacja niniejszego regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DKŚ. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający przepisów porządkowych, obowiązujących w DKŚ) uczestnicy mogą zostać skreśleni z listy członków grupy artystycznej DKŚ, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.

15) W imieniu członków małoletnich sprawy związane z działalnością w grupie załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w czasie zajęć i działań grup artystycznych w DKŚ.

16) Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych członków grup artystycznych

Karta i regulamin członkostwa w grupie artystycznej Domu Kultury Środmiescie

 

logo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawylogo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności