DKS

ArtPark

Edycje:

Wybierz dział:

KALENDARZ IMPREZ

Regulamin

Organizatorem ArtParku jest Dom Kultury Śródmieście w Warszawie, ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa, tel. 22 826 25 86, e-mail biuro@dks.art.pl


I. PRAWO DO WSTĘPU

 1. Na imprezy plenerowe organizowane w czasie ArtParku prawo wstępu mają wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem programu prezentowanego podczas imprez.
 2. Wstęp na imprezy jest bezpłatny.
 3. Publiczność wpuszczana jest na imprezę na godzinę przed jej rozpoczęciem.
 4. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren ArtParku.
 5. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zachowania zgodnego z normami społecznymi, niezakłócania spokoju oraz nieutrudniania odbioru innym uczestnikom imprezy.
 6. Prowadzenie na terenie imprezy agitacji politycznej, religijnej, rozdawanie jakichkolwiek materiałów i wydawnictw bez zgody DKŚ są zabronione.

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabrania się:
  • niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności,
  • niszczenia obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie ArtParku,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu i obiektów ArtParku,
  • wnoszenia i spożywania podczas imprez napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  • wprowadzania na teren ArtParku zwierząt i pojazdów,
  • palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
  • wnoszenia na imprezę broni, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych oraz przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla współuczestników.
 2. Zobowiązuje się uczestników imprez do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników imprezy ze względów bezpieczeństwa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wydarzeń artystycznych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników (np. z powodu złych warunków pogodowych).

 

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas ArtParku mogą być wykonywane fotografie lub nagrywane filmy w celu udokumentowania jego przebiegu. Wykonane fotografie i filmy mogą służyć również do celów promowania działalności Domu Kultury Śródmieście, w tym poprzez ich publikację w środkach masowego przekazu m.in. w Internecie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w formie wizerunków osób utrwalonych na fotografiach i w filmach odbywa się w oparciu o uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, związany z potrzebą dokumentowania prowadzonej działalności artystyczno-kulturalnej oraz informowania o niej mieszkańców dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
 3. Rozpowszechnianie fotografii i filmów, które na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymagają uzyskania zezwolenia osoby na nich uwidocznionej na rozpowszechnianie jej wizerunku, następuje za zgodą tej osoby. W takim przypadku zbierane są również imię i nazwisko tej osoby. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne.
 4. Administratorem danych (wizerunków, imion i nazwisk) jest Dom Kultury Śródmieście.
 5. Fotografie i filmy będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat od dnia wykonania, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem iod@dks.art.pl

 

Uwagi związane z imprezą prosimy kierować do Organizatora telefonicznie w godzinach 9.00–15.00 (22 826 25 86) lub poprzez formularz kontaktowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności