ArtPark

Edycje:

Wybierz dział:

KALENDARZ IMPREZ

Regulamin

PUBLICZNOŚĆ WPUSZCZANA JEST NA IMPREZĘ NA GODZINĘ PRZED JEJ ROZPOCZĘCIEM


I. PRAWO DO WSTĘPU

 1. Na imprezy plenerowe organizowane w czasie ArtParku prawo wstępu mają wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem programu prezentowanego podczas imprez.
 2. Wstęp na imprezy jest bezpłatny.
 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren ArtParku.
 4. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zachowania zgodnego z normami społecznymi, niezakłócania spokoju oraz nieutrudniania odbioru innym uczestnikom imprezy.
 5. Prowadzenie na terenie imprezy agitacji politycznej, religijnej, rozdawanie jakichkolwiek materiałów i wydawnictw bez zgody DKŚ jest zabronione.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabrania się:
  • niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności,
  • niszczenia obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie ArtParku,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu i obiektów ArtParku,
  • wnoszenia i spożywania podczas imprez napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  • wprowadzania na teren ArtParku zwierząt i pojazdów,
  • palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
  • wnoszenia na imprezę broni, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych oraz przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla współuczestników.
 2. Zobowiązuje się uczestników imprez do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników imprezy ze względów bezpieczeństwa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wydarzeń artystycznych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników (np. z powodu złych warunków pogodowych).

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.