Tekstualia

Wybierz dział:

Kwartalnik „Tekstualia” to ogólnopolski kwartalnik literacko-naukowy o charakterze interdyscyplinarnym, który ukazuje się od 2005 roku. Redaktor Naczelną pisma jest nieprzerwanie Żaneta Nalewajk-Turecka, dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W piśmie tym łączone są zagadnienia związane z literaturą, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi. Do zadań, które realizuje należą zarówno popularyzacja wybitnych dzieł literatury, promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim, jak i prezentacja na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy.

 

Wartość kwartalnika została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu „Tekstualia” otrzymały dotacje w ramach programów operacyjnych „Promocja czytelnictwa” oraz „Literatura i czytelnictwo”. W 2009 roku „Tekstualia” zostały dołączone do listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja z dnia 16 lipca 2009). Od 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”), którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz w Słowenii, Austrii, Rumunii, Serbii, Macedonii, Chorwacji). Czasopismo ukazuje się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dra hab. Zbigniewa Grenia.

 

Czasopismu przyświecają idee:

  • integracji środowisk twórczych oraz naukowych;
  • eksponowania wielu punktów widzenia;
  • podkreślania związków współczesności z tradycją;
  • stwarzania sprzyjających warunków i atmosfery dla dialogu pokoleń.

 

Pismo jest dostępne m.in.:

  • w kawiarni Domu Kultury Śródmieście,
  • w prenumeracie.

 

www.tekstualia.pl

www.facebook.com/tekstualia

Interkulturowość – wielokulturowość – zderzenie kultur? W numerze czasopisma 4 (51) 2017, który ukazał się pod koniec grudnia 2017 r., zastanawiamy się nad koncepcją interkulturowości i jej współczesnymi literackimi reprezentacjami.

W najnowszym numerze „Tekstualiów” staramy się prześledzić teksty pisarzy, którzy w różnorodny sposób podejmowali dialog z polską filozofią – czy to tworząc oryginalne propozycje filozoficzne, czy sięgając do dorobku filozofów polskich.

Numer 2 (49) „Tekstualiów” 2017 stanowi próbę zmierzenia się (…) z owym „negatywnym” dziedzictwem dwudziestowiecznej sztuki i estetyki lub też z tym, co współcześni autorzy proponują określać mianem wpisanej w sztukę nowoczesną „tradycji negacji”.

Czym zatem jest nadinterpretacja? – szkodliwym ekscesem, popełnionym z rozmysłem (lub nie) nadużyciem względem tekstu, pomyłką, przekłamaniem (jak stwierdziłby choćby Umberto Eco)? Czy może praktyką pozwalającą otworzyć dane dzieło na nowe odczytania, odkryć w nim inne, niebrane wcześniej pod uwagę sensy?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności