Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Czytasz: Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie

Aktualności

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie

Miło nam poinformować, że uruchomiony został kolejny projekt Budżetu Partycypacyjnego 2015 – Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie.


Wszelkie aktualności i informacje odnośnie tego, co aktualnie dzieje się w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie można znaleźć także na stronie RDK w serwisie Facebook* * *

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie (RDK), mieszczący się w domku fińskim przy ul. Jazdów 3/18, został utworzony w związku z realizacją Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy w roku 2015 w Dzielnicy Śródmieście.

Ideą pomysłu było stworzenie na terenie Osiedla Jazdów przestrzeni otwartej dla podmiotów i osób pragnących realizować działania kulturalne i społeczno-kulturalne, adresowane do społeczności lokalnej – mieszkańców dzielnicy i całej Warszawy.

Dysponentem RDK jest Dom Kultury Śródmieście. Koordynatorem działalności inicjatywy RDK jest Rada Programowa Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji. 

Działalność RDK opiera się na realizacji projektów zgłaszanych do programu w trybie specjalnych naborów (4 nabory rocznie) przez organizacje, instytucje, grupy nieformalne, osoby fizyczne. Proponowane przedsięwzięcia mogą mieć formę jednorazowych projektów, inicjatyw, spotkań bądź cyklu wydarzeń. Szczegółowy opis procedur zgłaszania i wyboru projektów, zawarty jest w regulaminie RDK.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków i realizacji projektów w przestrzeni RDK należy kierować na adres: rotacyjny@dks.art.pl, tel. 22 826 25 86 wew. 111.

***

Poniżej zamieszczamy wszelkie istotne aktualności, dot. działalności RDK. 
Informacje udostępniamy w porządku chronologicznym.

***

Do dnia 18 stycznia 2016 można było przesłać wniosek dotyczący realizacji projektu w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie. Był to pierwszy nabór wniosków, spośród czterech planowanych w tym roku. 

Wszystkim autorom propozycji serdecznie dziękujemy za przesłane oferty. Opisane przez Państwa projekty rozpatrywała Rada Programowa RDK.


W pierwszym naborze projektów, trwającym od 18 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r., wpłynęły 23 propozycje dot. działań społeczno-kulturalnych w RDK. 

W dniu 26 stycznia 2016 r. Rada Programowa RDK spotkała się w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie w celu rozpatrzenia nadesłanych propozycji, których realizacja mogła się odbyć w pierwszym kwartale 2016 r. (pozostałe oferty będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnych naborów).

Poniżej zamieszczamy protokół z opisanego wyżej spotkania Rady Programowej RDK, zawierający m.in. listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w pierwszym kwartale roku 2016 oraz harmonogram realizacji tychże projektów.


[Informacja z 24.02.2016: Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, projekt pt.: „Zioła”, planowany w RDK od 9 do 30 marca 2016, niestety nie będzie realizowany w ustalonym terminie, w I kwartale 2016 r.]

***

Uroczyste otwarcie Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie odbyło się dnia 15 lutego 2016. Działalność RDK zainaugurowana została projektem Wystawy prac malarskich Kasi z Oleandrów – artystki z zespołem Downa” – projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie „Olendrów”. Wspomnianą wystawę było oglądać w domku od 16 lutego do 17 marca 2016 zgodnie z terminami dostępności wystawy dla zwiedzających.


Otwarcie RDK i wernisaż wystawy prac K. Puciaty, fot. A. Mieczyńska-Jerominek, 2016.02.15

Galerię ze zdjęciami z otwarcia Rotacyjnego Domu Kultury 2016 można oglądać pod linkiem: Otwarcie RDK i wernisaż - galeria

***

Gdyby ktoś miał problem z dotarciem do Rotacyjnego Domu Kultury, to pragniemy przekonać Państwa, że droga do RDK jest jednak bajecznie prosta. Zobaczcie Państwo sami sami!

Z placu Na Rozdrożu dojście do RDK zajmuje niespełna 4 min. Do domku fińskiego przy ul. Jazdów 3/18 można także dotrzeć, idąc nieco dłuższą trasą, wiodącą Alejami Ujazdowskimi i ulicami Piękną i Johna Lennona, która zajmuje 8 min.***

Termin II naboru wniosków upłynął 29 lutego 2016. W ramach II naboru wniosków wpłynęło łącznie 29 projektów działań w RDK. Rada Programowa RDK rozpatrywała nadesłane projekty podczas spotkania, które odbyło się 8 marca 2016 r. Protokół ze wspomnianego spotkania zamieszczamy poniżej.Poza decyzją, dot. zakwalifikowania poszczególnych projektów do realizacji w RDK, podczas spotkania, które odbyło się 8 marca 2016, Rada Programowa RDK postanowiła wprowadzić dodatkowe zapisy do Regulaminu i wzoru wniosku na działalność w RDK:

• oświadczenie o finansowaniu projektu po stronie wnioskodawcy
• zalecenie wizyty w RDK przed złożeniem wniosku
• przyjęcie do wiadomości przez wnioskodawców, że DKŚ nie zapewnia stałych dyżurów pracowników w RDK do obsługi realizowanych projektów.

Stosowne zapisy w regulaminie zostały wprowadzone/zmienione.

Podczas spotkania 8 marca 2016 Rada Programowa RDK ponownie podkreśliła konieczność komunikowania, że projekty nie są obsługiwane (w szczególności wystawy) i finansowane przez Dom Kultury Śródmieście, a Rotacyjny Dom Kultury jest jedynie przestrzenią do dyspozycji wnioskodawców.

Ponadto zaproponowano także zmianę punktu 7. Regulaminu Pracy Rady Programowej RDK, tak by osoby składające projekty nie mogły uczestniczyć w spotkaniach Rady Programowej. 

Rada podjęła również temat odpowiedzialności za Domek, jego wyposażenia oraz wystaw itd. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe oraz konieczność konsultowania możliwych rozwiązań z prawnikami, Rada ustaliła, że (we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej, Dzielnicą Śródmieście, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami) zorganizowane zostanie spotkanie dedykowane kwestiom organizacyjnym działania RDK.

Polecamy lekturze pełny tekst protokołu Rady Programowej RDK z dnia 8 marca 2016, dostępny pod powyższym linkiem oraz na stronie RDK w serwisie Facebook

***

Publikujemy kalendarium realizacji projektów w II kwartale roku 2016 w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie:


***

Publikujemy protokół z posiedzenia Rady Programowej Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie, które odbyło się 17 października 2016. W dokumencie znajdą Państwo m.in. informacje o projektach, które zostały zakwalifikowane do realizacji w RDK w terminie od 19.11.2016 do 31.12.2016.


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEZONIE WIOSENNYM 2017

PLASTYKA

TANIEC

MUZYKA

FOTOGRAFIA I FILM

MIKROMODELARSTWO

KOMPUTER NIE GRYZIE

INNE

DLA DZIECI

REGULAMIN ZAJĘĆ

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA, CENNIK ZAJĘĆ

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.